Derneğimizce Meseki Yeterlilik Sisteminde faaliyet gösteren kuruluşlarımız için düzenlenmesi öngörülen eğitim konuları aşağıda listelenmiştir;

No

Eğitim Konu Başlığı

Katılım Şartları

Eğitim Takvimi

1 )

TS ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Genel Şartlar

TAMALANDI

03-04 Mart 2018

 

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu kanunu gereği Mesleki Yeterlilik Sistemi içerisinde yetki almak isteyen tüm belgelendirme kuruluşlarının TS ISO/IEC 17024 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmesi ve yetki aldıktan sonra da bu standarda uygun olarak çalışması gerekmektedir.

Belgelendirme kuruluşlarımızın yönetim sisteminden sorumlu personelinin bu standart ve Mesleki Yeterlilik Sistemindeki uygulamaları konularındaki eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile yetkin uzmanlarca bu eğitim programı düzenlenmektedir.

 

2 )

TS ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Genel Şartlar

Ayrıntılar

11-12 Ağustos 2018

İlkini 03-04 Mart tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz TS EN ISO/IEC 17024 Standardı ve İç Tetkikçi Eğitimini bu kez 11-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Ankara'da tekrarlıyoruz.

Belgelendirme kuruluşlarımızın yönetim sisteminden sorumlu personelinin bu standart ve Mesleki Yeterlilik Sistemindeki uygulamaları konularındaki eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile yetkin uzmanlarca bu eğitim programı düzenlenmektedir.

2 )

Mesleki Yeterlilik Sistemi, Ölçme Değerlendirme Sistemi, Soru Hazırlama Süreçleri

Belirleniyor

Belirleniyor

Mesleki Yeterlilik Sistemi içerisinde Ulusal Yeterliliklerde tanımlanan Ölçme Değerlendirme Sistemleri ve bu amaçla oluşturulacak sınav senaryoları, teorik / mülakat ve performans sorularının hazırlanması ile ilgili derneğimiz tarafından hazırlanmış olan rehber doküman çerçevesinde verilecek yol gösterici, teknik bir eğitim olup yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında ortak bir anlayışın benimsenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

Belgelendirme kuruluşlarımızın yönetim temsilcileri, belgelendirme süreçleri yöneticileri ve sınav materyallerinin hazırlanmasında görev alan tüm personelinin bu konudaki eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile düzenlenmektedir.