COVİD19 EKONOMİK ÇÖKÜŞÜMÜZ OLMASIN

Küresel ölçekte etkili olan ve ülkemizde de top yekûn mücadele içerisine girmiş olduğumuz Covid-19 salgını ile ilgili tedbirler arasında Mesleki Yeterlilik Kurumumuzun almış olduğu tedbirler kapsamında sınav ve belgelendirme faaliyetlerimize 18 Mart tarihi itibariyle ara vermiş bulunmaktayız.

Covid-19 salgını ile ilgili yapılmakta olan mücadele sürecinde tek ticari faaliyeti Mesleki Yeterlilik Belgelendirme hizmetlerinin sunumu olan yaklaşık 250 Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşumuzun ticari olarak ayakta kalmaları mümkün görülmemektedir. Büyük özverilerle uluslar arası standartlarda nitelikli personel belgelendirme hizmetleri sunmakta olan kuruluşlarımızın oluşturmuş olduğu mevcut istihdamın ve hizmetlerinin sürdürülebilmesi noktasında Devletimizin almış olduğu ve alacağı ekonomik tedbirler arasında yer alması zaruriyet arz etmektedir.

Ticari faaliyetleri 18 Mart itibari ile tamamen durmuş olan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarımızın ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla Devletimizin açıklamış olduğu ekonomik tedbirlere uygunluk değerlendirme sektörünün dâhil edilmesi ve bundan sonra alınacak ekonomik tedbirlerde öncelikli sektörler arasına alınması konusunda gerekli çalışmaların yapılmasını talep etmekteyiz.

Bu kapsamda devletimizin alacağı tedbirlerin yanı sıra diğer ilgili taraflardan da Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarımızın, bu konuda emek veren binlerce çalışanımızın ve Mesleki Yeterlilik Sisteminin desteklenmesi konusunda desteklerini bekliyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.