DÜNYA AKREDİTASYON GÜNÜ

DÜNYA AKREDİTASYON GÜNÜ 

09 Haziran - 2019

Her yıl Ulluslararası Laboratuar Akreditasyonu Birliği (ILAC) ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) tarafından belirlenen bir tema ile kutlanan dünya akreditasyon gününün bu yılki temasında akreditasyonun tedarik zinciri üzerindeki faydalarına dikkat çekilmektedir.

Ürünün veya ürün yarı mamullerinin tüketiciye ulaşıncaya kadar işlem gördüğü her aşama bir önceki aşamanın müşterisi konumunda olup, ürün veya hizmetin belirlenmiş kalite standartlarında sağlanabilmesi kurulmuş olan ticaretin vazgeçilmez bir gereğidir. Tedarik zincirinin her aşamasında belirlenmiş kalite gerekliliklerine uygunluk konusunda akredite uygunluk değerlendirme hizmetleri sürece değer katmaktadır.

YBKDER olarak bizler de tedarik zincirinin her aşamasında nitelikli iş gücünün ürün ve hizmetin sağlanmasındaki önemine dikkat çekmek istiyoruz.

Ülkemizdeki akreditasyon hizmetlerinin sağlayıcısı olan Türk Akreditasyon Kurumuna teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dünya Akreditasyon gününüzü ve akredite bir kuruluş olmanızdan ötürü tüm YBK'larımızı tebrik ederiz.

Türk Akreditasyon Kurumu - www.turkak.org.tr

Avrupa Akreditasyon Birliği - www.european-accreditation.org

Uluslararası Akreditasyon Forumu - www.iaf.nu

Uluslararası Laboratuar Akreditasyon Birliği - www.ilac.org

YBKDER