OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUMUZ TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

YBKDER OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurulu Ankara Point Otelde gerçekleştirildi. YBKDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman CAMCI tarafından açılan Genel Kurul Divan Başkanlığına seçilen Sayın Doğan YILDIZ ve Sayın Emre ÖZKARS tarafından yönetildi. Divan Başkanı Doğan YILDIZ tarafından toplantı yeter sayısının mevcut olduğu tespit edildi.

Yönetim Kurulu tarafından yürütülen dernek çalışmaları hakkında Genel Kurula bilgi verildi. YBKDER'in son 1 yıl içerisinde tüm Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının temsilcilerine açık olarak 2 kez eğitim düzenlediği, Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun akreditasyon ve yetkilendirme kriterleri kuralları belirleme süreçlerine katkıda bulunulduğu ve bu kurumların denetim süreçleri ile belgelendirme faaliyetlerinin iyileştirilmesi konularında geri bildirimlerde bulunulduğu dile getirildi. Mesleki Yeterlilik Sistemini ilgilendirilen Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütlerinin ziyaret edildiği belirtildi.

Denetim Kurulu adına sayın Emre ÖZKARS'ın sunduğu denetim raporu akabinde Yönetim Kurulu idari ve mali olarak ibra edildi.

Divan Başkanlığına sunulan tüzük değişikliği önergeleri görüşülerek Genel Kurul tarafından kabul edildi.

Kabul edilen önergelere göre;

  • Dernek merkezi Ankara olarak değiştirildi,
  • Dernek aidat sisteminde giriş ve aylık aidatlar kaldırılarak yalnızca yıllık aidat ödenmesine ve tutarın 1500 TL olmasına karar verildi,
  • Dernek üyelik sisteminde Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olma şart kaldırılarak Mesleki Yeterlilik Sistemi içerisinde olan her türlü kurum ve kuruluşun üyeliğinin önü açıldı,
  • Derneğin ihtiyaç olması halinde İktisadi İşletme kurabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verildi,

Mevcut Yönetim Kuruluna hizmetlerinden ötürü Divan Başkanı Syaın Doğan YILDIZ tarafından plaket verildi. Önümüzdeki 2 yıl görev yapmak üzere yeni Yönetim ve Denetim Kurulları seçimi gerçekleştirildi. Yeni yönetim Kurulu adına Osman CAMCI Genel Kurula bir teşekkür konuşması gerçekleştirirken, gerçekleştirilen YBK Çalıştayı ile dernekten beklentilerin yükseldiğini ve bundan sonra derneğin daha fazla çalışmak ve üyelerine, sektöre ve ülkemize hizmetler üretmek zorunluluğunun bilincinde olduklarını kaydetti.

Eski ve Yeni Yönetim Kurulları Genel Kurul ile birlikte hatıra fotoğrafları çekimi akabinde Genel Kurul Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Saygılarımıza

YBKDER Yönetim Kurulu