YBKDER KURUMSALLAŞIYOR

Kasım 2017 tarihinde kurulan derneğimiz, kuruluş amaçları doğrultusunda Mesleki Yeterlilik Sistemini çalışanlarımızla buluşturma görevinde daha etkin ve verimli çalışma süreçlerinin oluşturulması ve YBK'ların bu süreçte karşılaştıkları idari, teknik ve ticari sorunların aşılması amacı ile yapılanmasını genişletme ve geliştirmektedir.

Bu bağlamda Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda aşağıdaki geçici organların oluşturulması amacı ile verilen yönetmelik taslakları oluşturulmuştur. Tüm YBK'ların görüşüne sunulan bu yönetmeliklerin Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilecek Yönetim Kurulu toplantısında ele alınması beklenmektedir.

Oluşturulması öngörülen geçici organlar, ilgili yönetmelik ve görüş bildirim formları aşağıda listelenmiştir. Tüm görüşler bilgi@ybkder.org adresine gönderilebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

  1. YBKDER Etik Kurulu Oluşturulması
    1. ​YBKDER Etik Kurulu Kurulmasına dair yönetmelik
    2. Etik Kurul Yönetmeliği Görüş Bildirme Formu
  2. YBKDER Sektör Komiteleri Oluşturulmas​ı
    1. YBKDER Sektör Komiteleri Oluşturulmas​ına dair Yönetmelik
    2. Sektör Komiteleri Yönetmeliği Görüş Bildirme Formu