YBKDER MYK BAŞKANI ZİYARETİ

YBKDER Yönetiminden Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanımız Sayın Adem CEYLAN'a tebrik ziyareti.

YBKDER Yönetim Kurulu 31 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşen Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurulunda 3 yıllığına Kurum başkanlığına yeniden seçilen Sayın Adem CEYLAN’a nezaket ve tebrik ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Mesleki Yeterlilik Kurumunun önceki 3 yıllık dönemde Mesleki Yeterlilik Sisteminin gelişimi ve yaygınlaşması konusunda başarıları dile getirilerek Sayın Adem CEYLAN’ın şahsında tüm MYK çalışanlarına sektörümüz adına teşekkür edildi. Özellikle belge zorunluluğu kapsamındaki meslek sayısının 117’ye yükselmesi ve bunun yanı sıra diğer kamu otoriteleri ile yapılan işbirlikleri sayesinde çeşitli mesleklerde MYK belgelerinin otoritelerce aranır nitelik belgesi olmasından duyulan memnuniyetimiz dile getirildi.

Gerçekleşen ziyarette sektörümüzde yaşanan sıkıntılar da gündeme getirilirken Mesleki Yeterlilik Belgelerinin itibarının korunması konusunda akreditasyon kuralları ve kalite güvence tedbirlerine riayet etmeyenler ile ilgili rahatsızlıklar dile getirildi. Kurum başkanı Sayın Adem CEYLAN, kurallar çerçevesinde hareket etmeyenlere hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği ve büyük emeklerle geliştirilen Mesleki Yeterlilik Sisteminin korunması konusunda Mesleki Yeterlilik Kurumunun yanı sıra Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarına da önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü dile getirmiştir.

Sayın Ceylan, derneğimiz faaliyetlerinin önemle takip edilmekte olduğunu, sivil toplum kuruluşu olarak daha aktif olunması konusunda temennilerini de dile getirirken, Mesleki Yeterlilik Sisteminin gelişimi ve sektörel sorunların çözümü noktasına derneğimize büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.