YBKDER Katılım Daveti,

Değerli Personel Belgelendirme Kuruluşu Yöneticileri,

Mesleki Yeterlilik Kurumunun özverili gayretleri ile ülkemizde Mesleki Yeterlilik sisteminin oluşturulması ve yaygınlaşması çalışmaları sağlanmaktadır. Malumları olduğu üzere, Mesleki Yeterlilik Sistemi çerçevesinde meslek standartlarının oluşturulması ve bu meslek standartları çerçevesinde yetkin iş gücünün tespit edilmesi amacı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Ulusal Yeterliliklerin hazırlanarak sınav ve belgelendirme hizmetlerinde kullanımı sağlanmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Sisteminin iş gücü ile buluşma aşaması ise sizler gibi değerli Personel Belgelendirme Kuruluşlarının özverili çalışmaları neticesinde hedefine ulaşmaktadır. Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından uygulanan titiz denetimlere tabi olan bu zorlu süreçte elde etmiş olduğunuz Sınav ve Belgelendirme yetkisi Mesleki Yeterlilik Sistemi içerisinde kritik bir öneme sahiptir.

Ülkemizde hızla gelişmekte olan Mesleki Yeterlilik Sisteminin sağlıklı temeller çerçevesinde hedefinden sapmadan ve süreç içerisinde her aşamada karşılaşılabilecek sorunların etkin bir şekilde belirlenmesi, çözüm önerilerinin oluşturulması, uygulama süreçlerinde ortak anlayışların belirlenmesi, Belgelendirme Kuruluşları arasında verimli bir iletişim ve işbirliği platformunun oluşturulması amacı ile bir dernek kurulması fikri bazı kuruluşlarımızca ortaya atılmış ve bu amaçla Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları Derneği kurulmuştur.

İlk olarak Mayıs 2017 tarihinde fikir birliği oluşturan bazı belgelendirme kuruluşlarımızca başlatılan dernek kurulum süreci ile ilgili hazırlıklar tamamlanmış, 13 Eylül 2017 tarihinde Belgelendirme Kuruluşları temsilcilerince Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu yetkilileri ziyaret edilerek bu konuda benimsenen dernek amaçları izah edilerek görüşleri alınmıştır.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları Derneğinin kuruluş felsefesinde Mesleki Yeterlilik Sistemi içerisinde faaliyet gösteren tüm belgelendirme kuruluşlarını kucaklayan bir yapı oluşturulması hedefi bulunmaktadır. Bu hedef doğrultusunda herhangi bir şart aranmaksızın tüm belgelendirme kuruluşlarının derneğimize üye olmaları beklenmektedir.

Mesleki Yeterlilik Sisteminin gelişimi ve yaygınlaştırılması konusundaki sorumluluklarımızı bir iş birliği platformu olarak dernek çatısı altında daha verimli bir şekilde sürdürebileceğimiz konusundaki irademizle sizleri derneğimize üye olmaya, inisiyatif almaya ve bu sorumluluğu paylaşmaya davet ediyoruz.

Derneğimizin tüzüğü web sitemiz www.ybkder.org adresinde yayınlanmış bulunmaktadır. Sitemizde üyelik süreci ile ilgili gerekli bilgilere yer verilmiştir.

Sizleri derneğimiz çatısı altında görmekten mutluluk duyacağımızı bildirir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

YBKDER Yönetim Kurulu