YBKDER YÖNETİM KURULU MESAJI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları Derneği, kısa adıyla YBKDER, ülkemizde gelişmekte olan Mesleki Yeterlilik Sisteminin çalışanlarımızla buluşma noktasında aktif rol üstlenen Belgelendirme Kuruluşlarının bir araya gelerek yaşanan sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek için kurmuş oldukları bir sivil toplum kuruluşudur.

Derneğimizin temel hedefi Mesleki Yeterlilik Sisteminin gelişimine katkı sağlamak, bu konuda yatırım yapan tüm belgelendirme kuruluşları arasında iş birliği ve dayanışma platformu oluşturmaktır. Gerçekleştirilmekte olan belgelendirme faaliyetlerinde amaca uygunluktan ödün vermeden, verimliliğin artırılması, sınavların uygulanabilirliğinin geliştirilmesi, endüstriyel gelişmelerin belgelendirme programlarına yansıtılması ve Belgelendirme Kuruluşları arasında ortak anlayışların geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Derneğimizin Mesleki Yeterlilik Sisteminin itibarını zedeleyecek, bu konuda devletimizin sağladığı destekleri istismar edecek her türlü tutum ve davranışı kesinlikle reddettiğini, belgelendirme işlemlerinin ilgili standart ve mevzuat kurallarından taviz verilmeden gerçekleştirilmesinin sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha beyan ederiz.

Kurumlarımızın ve belgelendirme kuruluşlarımızın üstün gayretleri ile hayata geçmiş bulunan Mesleki Yeterlilik Sisteminin uygulanmasında ve uygulamada karşılaşılan güçlüklerin hep birlikte üstesinden gelinmesinde sorumluluk aldığımızı ve bu sorumluluğu kamu, üniversiteler, sendikalar, dernekler bünyesinde bulunan ve özel şirketler halindeki tüm Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlar ile paylaşarak yerine getirme arzusundayız.

Mesleki Yeterlilik Sisteminin geliştirilmesi, tanıtımı ve yaygınlaştırılması konusunda işbirliği platformu oluşturmak üzere bu derneğin kurulmasında ve hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YBKDER Yönetim Kurulu